F1. FORMULARI I NOMINIMIT – APLIKIMITPJESA I: TË DHËNAT PERSONALE TË TË NOMINUARIT – APLIKUESIT
PJESA II: VENDBANIMI, ADRESA DHE MUNDËSITË E KONTAKTIT TË TË NOMINUARIT – APLIKUESIT
PJESA III: TË DHËNA RRETH SHKOLLËS, SHKOLLIMIT DHE SUKSESIT TË TË NOMINUARIT – APLIKUESIT
Vlen vetëm për ata që kanë përfunduar klasën e nëntë. Ata që janë në klasën e tetë ose të nëntë le ta shkruajnë zero.
PJESA IV: TË DHËNA SHTESË PËR TË NOMINUARIN – APLIKUESIN
PJESA V: TË DHËNA RRETH PRINDËRVE DHE FAMILJES SË TË NOMINUARIT – APLIKUESIT
PJESA VI: DOKUMENTET E NEVOJSHME
Ngarko/bashkëngjit Formularin e miratimit të prindit për personat nën 18 vjet (F2) ose Formularin e miratimit të aplikuesit për personat mbi 18 vjet (F2.1). Dokumenti i kërkuar duhet të ngarkohet në formatin JPG ose PDF (max. 10 MB)
Ngarko/bashkëngjit Certifikatën e lindjes ose faqen e parë të letërnjoftimit të aplikuesit (nëse ka). Dokumenti i kërkuar duhet të ngarkohet në formatin JPG ose PDF (max. 10 MB)


Para se ta dërgoni formularin (para se ta shtypni butonin DËRGO APLIKACIONIN më poshtë), luteni që edhe njëherë ta verifikoni që i keni plotësuar të gjitha të dhënat e kërkuara dhe i keni ngarkuar dy dokumentet e kërkuara me këtë formular, si dhe sigurohuni se të gjitha këto të dhëna dhe dokumente janë të vërteta dhe të sakta!