MIRËSEVINI NË FORMËN ONLINE TË APLIKIMIT TE ATOMI


Për të qenë në gjendje që ta kompletoni aplikimin online, duhet të keni të gatshme të skanuara ose të fotografuara qartë dy dokumentet në vijim, të cilat duhet të bashkëngjiten në fund të formularit online. Dokumentet duhet të jenë në formatin PDF ose JPG dhe nuk mund të jenë më të mëdha se 10 MB njëra.


Dokumentet që duhet t‘i keni të gatshme para se të procedoni për aplikimin online janë:


- F2 - Formulari i miratimit të prindit për personat nën 18 vjet (shkarko këtu) ose F2.1 - Formulari i miratimit të aplikuesit për personat mbi 18 vjet (shkarko këtu) dhe


- Certifikata e lindjes ose faqja e parë e letërnjoftimit të aplikuesit (nëse ka).


Nëse nuk i keni të gatshme këto dy dokumente, luteni t’i përgatisni ato para se të procedoni për aplikimin online.


Nëse i keni të gatshme këto dy dokumente, ju lutem procedoni për aplikimin online duke klikuar në butonin në vijim:
APLIKO ONLINE